• Thông dụng

  Danh từ

  Khối làm sẵn để xây dựng

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  khối hợp nhất (máy tính)
  khối xây dựng (cơ)
  môdun xây dựng

  Xây dựng

  blốc xây dựng
  gạch pananh

  Kỹ thuật chung

  khối bê tông
  khối hợp nhất
  building-block concept
  khái niệm khối hợp nhất
  khối lắp ghép
  building-block construction
  kết cấu khối lắp ghép
  kitchen building block unit
  khối lắp ghép không gian nhà bếp
  khối tiêu chuẩn
  building-block construction
  kết cấu khối tiêu chuẩn
  khối tường
  khối xây
  khối xây dựng
  đá đẽo
  đơn thể

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X