• Hóa học & vật liệu

    đồng phân hóa butan

    Giải thích EN: A method of isomerization of normal butane into isobutane, using an aluminum chloride catalyst and hydrogen chloride promoter. Giải thích VN: Một phương pháp đồng phân hóa butan thông thường thành isobutane, sử dụng aluminum chloride làm xúc tác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X