• (đổi hướng từ Cadged)
  /kæʤ/

  Thông dụng

  Động từ

  Đi lang thang ăn xin; xin xỏ
  to cadge a meal
  xin một bữa ăn
  to be always cadging
  lúc nào cũng xin xỏ
  Đi bán hàng rong
  Ăn bám, ăn chực

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  verb
  bum

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X