• /pedl/

  Thông dụng

  Động từ

  Bán rong; bán rao (đi từ nhà này sang nhà khác để bán hàng); làm nghể bán hàng rong
  peddle one's wares
  bán hàng rong
  be arrested for peddling illegal drugs
  bị bắt vì bán rong ma túy bất hợp pháp
  Bán lẻ nhỏ giọt
  Lần mần, bận tâm về những cái lặt vặt
  (nghĩa bóng) kháo chuyện, ngồi lê đôi mách
  peddle malicious gossip
  kháo chuyện thóc mách có ác ý

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  bán rong

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  buy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X