• /'reprəbeit/

  Thông dụng

  Danh từ

  (tôn giáo) người bị Chúa đày xuống địa ngục
  Người tội lỗi
  Đồ vô lại; kẻ phóng đãng, người trụy lạc

  Tính từ

  (tôn giáo) bị Chúa đày xuống địa ngục
  Đầy tội lỗi
  Vô lại; phóng đãng, trụy lạc
  have reprobate tendencies
  có xu hướng vô đạo đức
  you sinful old reprobate !
  ông đúng là một tên già đồi trụy đầy tội lỗi

  Ngoại động từ

  Chê bai, bài xích
  (tôn giáo) đày xuống địa ngục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X