• /´aut¸lɔ:/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người sống ngoài vòng pháp luật, người không được luật pháp che chở
  Kẻ cướp, kẻ thường xuyên phạm tội
  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) con ngựa bất kham, con ngựa hung dữ

  Ngoại động từ

  Đặt ra ngoài vòng pháp luật
  Cấm
  outlaw certain addictive drugs
  cấm một số thuốc gây nghụiên


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X