• /mə´ru:n/

    Thông dụng

    Tính từ

    Nâu sẫm, màu hạt dẻ

    Danh từ

    Màu nâu sẫm, màu hạt dẻ
    Pháo hiệu
    Người bị bỏ lại trên đảo hoang
    Nô lệ da đen bỏ trốn

    Ngoại động từ

    Bỏ (ai) trên đảo hoang

    Chuyên ngành

    Hóa học & vật liệu

    màu hạt dẻ

    Toán & tin

    đỏ câu

    Các từ liên quan

    Từ trái nghĩa

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X