• /´kɔ:kəs/

  Thông dụng

  Danh từ

  Cuộc họp kín của ban lãnh đạo một tổ chức chính trị (để chọn người ra ứng cử, hoặc để quyết định đường lối của tổ chức)
  ( the caucus) chế độ họp kín của ban lãnh đạo một tổ chức chính trị

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X