• /'seʃn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Buổi họp, phiên họp, kỳ họp
  in session
  đang họp (quốc hội)
  Niên khoá của trường phổ thông hoặc đại học
  Buổi; phiên
  a recording session
  buổi ghi âm
  a working session
  buổi làm việc
  Ban điều hành của một nhà thờ Giáo hội trưởng lão
  court of sessions
  toà hình sự ở Mỹ
  court of petty sessions
  toà tiểu hình

  Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  cuộc giao tiếp
  cuộc liên lạc
  kỳ tác vụ
  phiên (làm việc)
  editing session
  phiên làm việc soạn thảo
  interactive session
  phiên làm việc tương tác
  session end
  cuối phiên làm việc
  session group
  nhóm các phiên làm việc
  session library
  thư viện phiên làm việc
  phiên làm việc
  editing session
  phiên làm việc soạn thảo
  interactive session
  phiên làm việc tương tác
  session end
  cuối phiên làm việc
  session group
  nhóm các phiên làm việc
  session library
  thư viện phiên làm việc
  thời gian giao dịch (giữa người dùng và hệ thống)

  Nguồn khác

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  hội đàm

  Điện

  Nghĩa chuyên ngành

  phiên (nối mạng)
  phiên họp

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  phiên
  Abort Session (ABS)
  phiên bị bỏ qua
  Abort Session (AS)
  phiên bị bỏ rơi
  Accept Session (AC)
  phiên chấp nhận
  acquired session
  phiên khởi lập
  alert control session
  phiên điều khiển sự cố
  AppleTalk Session Protocol (ASP)
  Giao thức phiên AppleTalk
  bind session
  phiên kết nối
  Command Session Abort (CSA)
  hủy phiên lệnh
  Command Session Change Control (CSCC)
  điều khiển thay đổi phiên lệnh
  Command Session end (CSE)
  kết thúc phiên lệnh
  Command Session Start (CSS)
  khởi động phiên lệnh
  Command Session User Information (CSUI)
  thông tin người dùng phiên lệnh
  Communication Session Manager (CSM)
  bộ quản lý phiên truyền thông
  cryptographic session
  phiên mã
  editing session
  phiên làm việc soạn thảo
  editing session
  phiên soạn thảo
  end of session
  đầu cuối phiên
  Expedited Session Service Data Unit (XSSDU)
  khối dữ liệu dịch vụ phiên phát nhanh
  Half Session (HS)
  nửa phiên
  interactive session
  phiên làm việc tương tác
  Interactive Session Protocol (ISP)
  giao thức phiên tương tác
  Intermediate Session Routing (ISR)
  định tuyến phiên trung gian
  local session identification
  mã hiệu phiên cục bộ
  Normal Data Session Service Data Unit (NSSDU)
  khối số liệu dịch vụ phiên số liệu thông thường
  recording session
  phiên ghi
  remote started session
  phiên khởi động từ xa
  rerecording session
  phiên ghi lại âm thanh
  rerecording session
  phiên sang âm thanh
  Response Session Abort Positive (RSAP)
  hồi đáp hủy bỏ phiên tích cực
  Response Session Change Control Positive (RSCCP)
  hồi đáp điều khiển thay đổi phiên là tích cực
  Response Session End Positive (RSEP)
  hồi đáp kết thúc phiên tích cực
  Response Session Start Negative (RSSN)
  hồi đáp khởi tạo phiên là tiêu cực
  Response Session Start Positive (RSSP)
  hồi đáp khởi tạo phiên là tích cực
  Response Session User Information (RSUI)
  hồi đáp thông tin khách hàng sử dụng theo phiên
  scoring session
  phiên ghi
  selective cryptographic session
  phiên mã hóa có lựa chọn
  Session ABORT (SUBABORT)
  hủy bỏ phiên
  session collection
  thu nhập phiên
  Session Connection/Session Control (SC)
  Kết nối phiên/Điều khiển phiên
  session connector
  bộ nối phiên
  session control block
  khối điều khiển phiên
  Session Control Block (SCB)
  khối điều khiển phiên
  Session Control Manager (SCM)
  bộ quản lý điều khiển phiên
  Session Control Protocol (SCP)
  giao thức điều khiển phiên truyền
  session date
  ngày của phiên
  Session Description Protocol (SDP)
  giao thức mô tả phiên
  session end
  cuối phiên làm việc
  Session Entity (SE)
  thực thể phiên
  session group
  nhóm các phiên làm việc
  session group
  nhóm phiên
  Session identification (SID)
  nhận dạng phiên
  Session initiation protocol (SIP)
  giao thức khởi tạo phiên-một giao thức báo hiệu dùng cho hội nghị và điện thoại qua internet
  session layer
  lớp phiên
  session layer
  tầng phiên
  Session Layer (SL)
  lớp phiên
  session layer component
  thành phần tầng phiên
  session level security
  an toàn mức phiên
  session library
  thư viện phiên
  session library
  thư viện phiên làm việc
  session limit
  giới hạn phiên
  session list table
  bảng danh sách phiên
  session manager
  bộ quản lý phiên
  session monitor
  bộ hướng dẫn phiên
  Session monitor / standby monitor (SM)
  Bộ giám sát phiên / Bộ giám sát dự phòng
  session parameter
  tham số của phiên
  session path
  đường dẫn phiên
  session Protocol Data Unit (SPDU)
  khối số liệu giao thức phiên truyền
  session protocol machine (SPM)
  máy giao thức luôn phiên
  Session Protocol Machine (SPM)
  thiết bị giao thức phiên
  session segment
  đoạn phiên
  Session selector (SSEL)
  bộ chọn phiên
  Session Service (Ss)
  dịch vụ phiên
  Session Service Data Unit (SSDU)
  khối dữ liệu dịch vụ phiên
  session service user
  người dùng luôn phiên
  session termination
  kết thúc phiên
  Session User Data (SUD)
  dữ liệu của người dùng phiên
  session-connection synchronization
  đồng bộ phiên liên kết
  test session
  phiên kiểm tra
  test session
  phiên thử nghiệm
  work session
  phiên làm việc

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  buổi giao dịch (ở Sở giao dịch chứng khoán)
  phiên giao dịch
  stock-exchange session
  phiên giao dịch của sở giao dịch chứng khoán
  phiên họp

  Nguồn khác

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X