• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Xây dựng

  việc xảm, trét

  Giải thích EN: 1. the process of lining a seam or joint, as of tile on a tub or shower, with a caulking compound, or with lead, oakum, or dry-pack paste, in order to make it moistureproof, waterproof, or airproof.the process of lining a seam or joint, as of tile on a tub or shower, with a caulking compound, or with lead, oakum, or dry-pack paste, in order to make it moistureproof, waterproof, or airproof.2. see CAULKING COMPOUND.see CAULKING COMPOUND. Giải thích VN: 1. Quá trình ...///2. Xem CAULKING COMPOUND.

  Kỹ thuật chung

  sự lăn nhám
  sự lèn
  sự trám
  sự trát kín
  sự trét
  sự xảm

  Địa chất

  sự dập nối, sự hãm, sự bít, sự lèn, sự trét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X