• /tʌb/

  Thông dụng

  Danh từ

  Chậu, bình (để giặt quần áo, đựng chất lỏng..)
  wash-tubs
  chậu giặt
  a tub of ice-cream
  bình đựng kem
  Lượng đựng trong bình (như) tubful
  (thông tục) bồn tắm, nhà tắm, chậu tắm; nước tắm (như) bath
  (thông tục) (đùa cợt) chiếc thuyền chạy chậm, đóng vụng về
  a leaky old tub
  chiếc thuyền cũ kỹ mục nát
  (ngành mỏ) goòng (chở than)
  (hàng hải) xuồng tập (để tập lái)
  let every tub stand on its own bottom
  mặc ai lo phận người nấy

  Ngoại động từ

  Tắm (em bé) trong bồn tắm
  Cho vào chậu, đựng vào chậu, trồng (cây...) vào chậu

  Nội động từ

  Tắm, rửa trong bồn tắm
  Tập lái xuồng, tập chèo xuồng

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bồn

  Cơ - Điện tử

  Thùng, chậu, xe goòng, gầu dạng ống

  Kỹ thuật chung

  bồn
  bồn (đựng bột giấy)
  bồn tắm
  chậu
  gàu ống

  Kinh tế

  bồn
  chậu
  cốc
  thùng
  thùng lớn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X