• Hóa học & vật liệu

    bơm dùng iôn hóa chất

    Giải thích EN: A vacuum pump using evaporated metal vapor that reacts with molecules in the gas to be removed, in order to achieve its pumping action. Giải thích VN: Một bơm chân không sử dụng các chát bay hơi phản ứng với các phân khí để làm bơm hoạt động.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X