• (đổi hướng từ Reacts)
  /ri´ækt/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Tác động trở lại, ảnh hưởng trở lại, phản ứng lại
  tyranny reacts upon the tyrant himself
  sự bạo ngược tác hại trở lại ngay đối với kẻ bạo ngược
  (vật lý); (hoá học) phản ứng
  ( + against) chống lại, đối phó lại
  (quân sự) phản công, đánh trả lại lại
  (tài chính) sụt, hạ (giá cả)

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tác động trở lại

  Điện lạnh

  phản ứng (với)
  tương tác (với)

  Kỹ thuật chung

  phản ứng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X