• Cơ khí & công trình

    góc đầu đục

    Giải thích EN: The angle formed between the chisel edge and the cutting edge of a drill, as viewed from the end of the tool. Giải thích VN: Là góc được tạo thành ở đầu đục và đầu cắt của máy khoan.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X