• /ˈsɪnəmə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Rạp xi nê, rạp chiếu bóng
  The cinema điện ảnh, xi nê, phim chiếu bóng
  Nghệ thuật điện ảnh; kỹ thuật điện ảnh

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nghệ thuật phim ảnh
  rạp chiếu phim
  cinema air conditioner
  máy điều hòa rạp chiếu phim
  cinema theater performance hall
  rạp chiếu phim biểu diễn
  summer cinema
  rạp chiếu phim mùa hè
  summer sheltered cinema
  rạp chiếu phim mùa he (có mái che)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X