• /klæηk/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng loảng xoảng, tiếng lách cách (xiềng xích chạm nhau...)

  Động từ

  Kêu lách cách, làm kêu lách cách

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  bang , bong , clash , clink , jangle , ring

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X