• /ri'zaund/

  Thông dụng

  Động từ

  Vang lên (về âm thanh, giọng nói..)
  Đầy âm thanh, vang lên (về một nơi)
  the hall resounded with applause
  hội trường vang lên tiếng vỗ tay
  the room resounded with sound of joy
  căn phòng vang lên những tiếng reo vui
  Vang dội, vang lừng
  resounding victories
  những chiến thắng vang dội

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cộng hưởng, dội âm

  Xây dựng

  hồi âm

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X