• /´klætə/

  Thông dụng

  Danh từ (chỉ dùng số ít)

  Tiếng lóc cóc, tiếng lách cách, tiếng loảng xoảng
  the clatter of a horse's hoofs on a rugged road
  tiếng móng ngựa lóc cóc trên đường lởm chởm
  the clatter of machinery
  tiếng lách cách của máy móc
  Tiếng ồn ào; tiếng nói chuyện ồn ào
  Chuyện huyên thiên; chuyện bép xép

  Ngoại động từ

  Làm kêu vang, làm va vào nhau kêu lóc cóc, làm va vào nhau kêu lách cách, làm va vào nhau kêu loảng xoảng
  Làm ồn ào, làm huyên náo

  Nội động từ

  Chạm vào nhau kêu vang; chạm vào nhau kêu lóc cóc, chạm vào nhau kêu lách cách, chạm vào nhau kêu loảng xoảng
  Nói chuyện huyên thiên

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X