• /ˈklɛnli hoặcˈklinli/

  Thông dụng

  Tính từ

  Sạch, sạch sẽ
  Thích sạch sẽ

  Phó từ

  Dễ dàng, êm xuôi
  this old motorcycle cannot start cleanly
  chiếc xe môtô cũ này không tài nào khởi động êm xuôi

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X