• /kə´rektly/

  Thông dụng

  Phó từ

  Đúng cách thức, phù hợp
  Đúng đắn, nghiêm chỉnh

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  cho đúng

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X