• /,ænti'septik/

  Thông dụng

  Tính từ

  Khử trùng, vô trùng

  Danh từ

  Chất khử trùng

  Chuyên ngành

  Y học

  có tính sát trùng

  Kỹ thuật chung

  khử trùng
  antiseptic agent
  chất khử trùng
  antiseptic ice
  nước đá khử trùng
  antiseptic treatment
  sự khử trùng
  sát trùng
  antiseptic substance
  chất sát trùng

  Kinh tế

  chất khử trùng

  Địa chất

  chất sát trùng, chất khử trùng, chất chống thối rữa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X