• /P'steinlis/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không gợn vết nhơ, không gợn vết bẩn; trong sạch; không dễ bị nhơ (tiếng tăm, tên tuổi)
  a stainless reputation
  một thanh danh trong sáng (không gợn vết nhơ)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  gỉ [không gỉ]

  Cơ - Điện tử

  (adj) không gỉ, không có vết

  Kỹ thuật chung

  không đốm
  không gỉ
  duplex stainless steel
  thép không gỉ kép
  ferritic stainless steel
  thép ferit không gỉ
  stainless metal
  kim loại không gỉ
  stainless oil
  dầu không gỉ
  stainless steel (SS)
  thép không gỉ
  stainless steel beaker
  cốc (có) mỏ bằng thép không gỉ
  stainless steel pipe
  ống thép không gỉ
  stainless steel plate
  tôn không gỉ
  stainless steel sheet
  tôn không gỉ
  stainless steel tube
  ống thép không gỉ
  stainless-steel mesh
  lưới thép không gỉ
  không vết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X