• /kli:t/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cọc đầu dây
  (kỹ thuật) cái chèn, cái chêm
  (kỹ thuật) bản giằng

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Center

  Cái chêm, cái chèn, thanh giằng, tấm tăng cứng,mấu, thớ chẻ

  Cơ khí & công trình

  cọc chằng
  mẩu (bám)
  tấm cách

  Giao thông & vận tải

  cọc néo

  Xây dựng

  thanh đỡ (bằng gỗ)

  Điện lạnh

  thanh đỡ cáp

  Kỹ thuật chung

  bản giằng
  angle cleat
  góc bản giằng
  cái chêm
  cái chèn, cái chêm
  cái kẹp
  chêm
  chèn
  mỏ kẹp
  thanh giằng
  thanh nẹp
  thớ lớp
  thớ nứt
  tính phân lớp
  tấm tăng cứng
  vấu

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X