• /¸bætn/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ván lót (tường, sàn, trần)
  Thanh gỗ giữ ván cửa

  Ngoại động từ

  Lót ván

  Nội động từ

  Ăn bám
  this lazy fellow is carefree at any time, because he battens on his wife
  gã lười này lúc nào cũng vô tư, vì y ăn bám vợ

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  ván (lót)

  Giao thông & vận tải

  tấm ván lót

  Xây dựng

  cái nẹp đai
  nẹp, thanh nẹp, ván lót sàn

  Giải thích EN: A strip of square-sawn timber, usually 2 to 4 inches thick and 5 to 8 inches wide, used for a wide variety of building purposes such as supporting laths, reinforcing doors or other parallel-board constructions, or covering joints between floorboards.

  Giải thích VN: Một tấm gỗ có dạng hình răng cưa vuông, thường dày từ 2 đến 4 inch và rộng từ 5 đến 8 inch được sử dụng cho nhiều mục đích như làm chỗ dựa cho chống (lati), cửa các bảng song song khác hoặc che các đường nối giữa các tấm sàn.

  đặt đòn tay
  đệm cách (âm nhiệt)
  dựng đứng
  bắc rui mè, ván lót
  ốp thanh nẹp
  thanh chèn khe
  thanh phủ khe
  thước dẹp
  tấm bản

  Kỹ thuật chung

  chiếu cách (âm nhiệt)
  đường chỉ
  đường gờ
  ốp ván
  thanh
  furring (furringbatten)
  thanh nẹp dưới lớp ốp
  thanh nẹp
  furring (furringbatten)
  thanh nẹp dưới lớp ốp
  tấm ván
  ván dày
  ván lát
  ván lót
  ván ốp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  loosen , unfasten , unfix

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X