• /´rætʃit/

  Thông dụng

  Xem ratch

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  bánh cóc, bộ bánh cóc, truyền động bằng cơ cấu bánh cóc

  Cơ - Điện tử

  Bánh cóc, cơ cấu bánh cóc

  Ô tô

  cần siết 2 chiều
  con cóc, bánh cóc (chạy 1 chiều)

  Vật lý

  cái khoan tay kiểu bánh cóc
  cữ nhả

  Kỹ thuật chung

  bánh cóc
  click of a ratchet wheel
  móng (bánh) cóc
  double ratchet
  bánh cóc kép
  pawl-and-ratchet motion
  chuyển động con cóc-bánh cóc
  ratchet brace
  cái khoan tay kiểu bánh cóc
  ratchet brace
  cấu bánh cóc
  ratchet drill
  cần bánh cóc
  ratchet handle
  con cóc, bánh cóc (chạy 1 chiều)
  ratchet lever
  cần bánh cóc
  ratchet lever
  đòn bánh cóc
  ratchet mechanism
  cơ cấu bánh cóc
  ratchet spanner
  chìa vặn có bánh cóc
  ratchet stock
  tay quay có bánh cóc
  ratchet stop
  cữ chặn có bánh cóc
  ratchet type handbrake
  hãm tay kiểu bánh cóc
  ratchet wheel
  bộ bánh cóc
  ratchet wrench
  chìa vặn có bánh cóc
  ratchet wrench
  chìa vặn kiểu bánh cóc
  ratchet-and-pawl motion
  chuyển động con cóc-bánh cóc
  silent ratchet
  bánh cóc êm
  bộ bánh cóc
  cái chốt
  cái chắn bánh xe
  cấu bánh cóc
  ratchet mechanism
  cơ cấu bánh cóc
  chốt
  ratchet and pawl mechanism
  bộ bánh răng có chốt hãm
  rotary ratchet
  con chốt quay chuyển (để chận)
  rotary ratchet
  con chốt quay chuyển (để chặn)
  chốt cài
  chốt cửa
  chốt khóa
  con cóc
  móc
  then cài
  then cửa
  vấu
  vấu hãm
  vấu tỳ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X