• /tik/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tiếng tích tắc (âm thanh nhẹ, lặp lại đều đều; nhất là của đồng hồ)
  on the tick
  đúng giờ
  at seven to the tick; on the tick of seven
  đúng bảy giờ
  (thông tục) khoảnh khắc, giây lát, tích tắc, một chút
  in a tick
  trong khoảnh khắc, trong giây lát
  just wait a tick!
  hãy đợi một lát!
  Dấu kiểm (dấu ghi bên cạnh một khoản mục trên một bản danh sách để biết là khoản mục đó đã được kiểm tra hoặc đã làm hoặc là đúng)
  to mark with a tick
  đánh dấu kiểm

  Nội động từ

  Kêu tích tắc (đồng hồ)
  (+ over) chạy không (một cái máy..)
  to tick off
  đánh dấu (để kiểm điểm)
  to tick off the items in a list
  đánh dấu các khoản của một danh sách
  to tick out
  phát ra (điện tín, tin tức) (máy điện báo)
  to tick away/by
  trôi qua (về thời gian)
  to tick something away
  đánh dấu sự trôi qua của thời gian (về đồng hồ..)
  to tick somebody off
  (thông tục) quở trách, la mắng ai

  Danh từ

  (động vật học) con bét, con ve, con tích (sống ký sinh và hút máu)
  Người khó chịu, người đáng khinh; đồ mạt rệp
  Vải bọc (nệm, gối) (như) ticking

  Danh từ

  (thông tục) sự mua chịu; sự bán chịu

  Nội động từ

  (thông tục) mua chịu; bán chịu cho (ai); mua chịu (hàng); bán chịu (hàng)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  dấu kiểm
  major tick
  dấu kiểm chính

  Y học

  ve

  Điện lạnh

  gõ (nhịp)
  tích tắc

  Kỹ thuật chung

  đánh dấu
  to provide the tick
  đánh dấu bằng những vạch
  dấu
  dấu hiệu
  dấu móc chuẩn
  vết

  Kinh tế

  nhích một chút- (lên hay xuống) một gạch

  Giải thích VN: Biến chuyển giá theo hướng xuống trong mua bán chứng khoán. Các nhà phân tích kỹ thuật quan sát biến chuyển nhỏ (tick) liên tục tăng hay giảm của chứng khoán để có một ý niệm về chiều hướng chứng khoán. Từ ngữ này cũng có thể áp dụng trên toàn thị trường. Xem closing tick, Downtick, Minus tick, Plus tick, Short sale rule, Technical Analaysis, Uptick, Zero-minus tick, Zero-plus tick.

  sự mua chịu, bán chịu

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X