• /kɔ´miηgl/

  Thông dụng

  Động từ

  Trộn lẫn; hỗn hợp, hoà lẫn (với nhau)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  trộn vào

  Xây dựng

  hòa lẫn

  Kỹ thuật chung

  hỗn hợp

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  Từ trái nghĩa

  verb
  divide , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X