• /ə'mælgəmeit/

  Thông dụng

  Động từ

  (hoá học) hỗn hống hoá
  Trộn, pha trộn, trộn lẫn, hỗn hợp, hợp nhất (công ty...)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  hỗn hống hóa

  Kỹ thuật chung

  pha trộn

  Kinh tế

  hợp nhất (công ty)

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  verb
  divide , separate

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X