• /kəm'pli:tnis/

  Thông dụng

  Danh từ

  Tính chất hoàn toàn, tính chất đầy đủ, tính chất trọn vẹn

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  tính đầy đủ
  completeness of the system of real number
  tính đầy đủ của hệ số thực
  completeness of the system of real number
  tính đầy đủ của một hệ thức
  functional completeness
  tính đầy đủ hàm
  postulate of completeness
  tiên đề về tính đầy đủ
  simple completeness
  tính đầy đủ đơn giản

  Xây dựng

  sự hoàn toàn

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X