• /in´taiərti/

  Thông dụng

  Danh từ

  Trạng thái nguyên, trạng thái toàn vẹn; tính trọn vẹn
  in its entirety
  hoàn toàn, trọn vẹn
  Tổng số

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X