• Thông dụng

  Danh từ

  (vật lý) khoảng đầy (một chất gì, ngược với khoảng trống)
  Phiên họp toàn thể
  plenum system
  hệ thống thông gió vào

  Chuyên ngành

  Ô tô

  khoang chứa đầy

  Xây dựng

  khoảng chứa
  khoảng đầy
  phiên họp toàn thể

  Kỹ thuật chung

  hệ thống thông gió vào

  Giải thích EN: A system of ventilation in which air is forced into an enclosed space so that the outward air pressure is greater than the inward air pressure, and the direction of leakage is outward instead of inward. Giải thích VN: Một hệ thống thông hơi trong đó không khí bị ép di qua một khoảng nhỏ để áp lực khí đầu ra lớn hơn áp lực khí đầu vào.

  vùng cao áp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X