• /kən´fɔ:məl/

  Kỹ thuật chung

  bảo giác
  conformal coating
  lớp phủ bảo giác
  conformal connection
  liên thông bảo giác
  conformal connexion
  liên thông bảo giác
  conformal curvature
  độ cong bảo giác
  conformal invariant
  bất biến bảo giác
  conformal map
  ánh xạ bảo giác
  conformal mapping
  ánh xạ bảo giác
  conformal parameter
  tham số bảo giác
  conformal projection
  phép chiếu bảo giác
  conformal reflection chart
  giản đồ phản xạ bảo giác
  conformal transformation
  biến đổi bảo giác
  conformal transformation
  phép biến đổi bảo giác
  pseudo conformal mapping
  ánh xạ giả bảo giác
  quasi-conformal mapping
  ánh xạ tựa bảo giác

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X