• /kən´dʒɔin/

  Thông dụng

  Động từ

  Kết giao, kết hợp, liên hiệp; nối, chắp lại
  to conjoin two pieces
  nối hai mảnh
  two families conjoin
  hai nhà kết giao với nhau về hôn nhân, hai nhà thông gia với nhau

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  giao kết

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X