• /'kʌpl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đôi, cặp
  a couple of girls
  đôi bạn gái
  Đôi vợ chồng; cặp nam nữ (đã lấy nhau hoặc đã đính hôn)
  a married couple
  đôi vợ chồng (đã cưới)
  a courting couple
  đôi vợ chồng chưa cưới, đôi trai gái đang tìm hiểu
  Một vài lần
  a couple of times , a couple of more times
  Đôi lần, một vài lần
  Dây xích cặp (buộc liền một cặp chó săn)
  Cặp chó săn
  (cơ khí) ngẫu lực
  (điện học) cặp
  thermoelectric couple
  cặp nhiệt điện

  Ngoại động từ

  Buộc thành cặp, ghép thành cặp, kết đôi
  Nối hợp lại, ghép lại
  to couple two railway carriages
  nối hai toa xe lửa
  Cho cưới, cho lấy nhau
  Gắn liền, liên tưởng
  to couple the name of Lenin with the October Revolution
  gắn liền Lê-nin với Cách mạng tháng mười
  (điện học) mắc, nối

  Nội động từ

  Lấy nhau, cưới nhau (người)
  Giao cấu (loài vật)

  Cấu trúc từ

  to hunt (go, run) in couples
  không lúc nào rời nhau, lúc nào cũng cặp kè bên nhau

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  cặp

  Cơ - Điện tử

  Cặp đôi, cặp nhiệt, ghép đôi

  Cơ khí & công trình

  tác dụng đối

  Toán & tin

  cơ ngẫu lực; một đôi, một cặp || làm thành đôi
  exact couple
  (tôpô học ) cặp khớp
  resultant couple
  (cơ học ) ngẫu lực tổng

  Điện

  cặp (pin)

  Điện lạnh

  ghép mạch

  Kỹ thuật chung

  cặp
  cặp nhiệt điện
  thermoelectric cooling couple
  cặp nhiệt điện làm lạnh
  twisting couple
  cặp nhiệt điện ngẫu
  kép
  ngẫu lực
  arm of a couple
  cánh tay đòn của ngẫu lực
  arm of couple
  tay đòn của ngẫu lực
  dummy couple
  ngẫu lực đơn vị
  kinematic couple
  ngẫu lực động
  moment of couple
  mômen ngẫu lực
  moment of couple of forces
  mômen ngẫu lực
  plane of couple (offorces)
  mặt phẳng ngẫu lực
  resultant couple
  ngẫu lực tổng
  resultant couple
  ngẫu lực tương đương
  turning couple
  ngẫu lực quay
  twisting couple
  ngẫu lực xoắn
  đôi
  nhiệt ngẫu
  làm thành đôi
  ghép lại
  ghép
  center-couple loop
  vòng (lặp) ghép ở tâm
  charge-couple device (CCD)
  thiết bị ghép điện tích
  charge-couple memory
  bộ nhớ ghép điện tích
  copper-zinc couple
  ghép đôi
  couple in parallel
  ghép đôi song song
  couple pilasters
  trụ bổ tường ghép đôi
  filter couple
  bộ ghép lọc
  galvanic couple
  sự ghép ganvanic
  galvanic couple
  sự ghép trực tiếp
  gyromagnetic couple
  bộ ghép từ hồi chuyển
  ghép đôi
  couple in parallel
  ghép đôi song song
  couple pilasters
  trụ bổ tường ghép đôi
  ghép đôi (hai trục)
  nối
  mắc
  móc
  móc vào
  phản tác dụng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X