• /ˈkɒnsərˌveɪtər, kənˈsɜrvə-/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người giữ gìn, người bảo vệ, người bảo quản
  Chuyên viên bảo quản

  Chuyên ngành

  Điện lạnh

  bình dầu phụ

  Điện

  bình (chứa) dầu phụ
  thùng (bình) dầu phụ

  Kinh tế

  người bảo hộ
  người bảo quản
  người giám hộ (pháp định)
  người giữ gìn
  tủ bảo quản
  ủy viên quản lý (sông...)
  viên giám sát (phúc lợi công cộng)

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X