• /prə´tektə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người bảo vệ, người bảo hộ, người che chở
  their guardian and protector
  người giám hộ và bảo vệ của họ
  Vật bảo vệ, vật bảo hộ, vật che chở
  Dụng cụ bảo hộ lao động
  (sử học) quan bảo quốc, quan nhiếp chính

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (máy tính ) thiết bị bảo vệ

  Cơ khí & công trình

  tấm bảo vệ (bộ phận quay nằm ngoài máy)

  Xây dựng

  hiệp sĩ

  Điện lạnh

  thiết bị bảo vệ (tránh điện áp hoặc dòng cao)

  Kỹ thuật chung

  dụng cụ bảo vệ
  ear protector
  dụng cụ bảo vệ tai
  eye protector
  dụng cụ bảo vệ mắt
  hearing protector
  dụng cụ bảo vệ tai
  pipe thread protector
  dụng cụ bảo vệ ren ống
  plug protector
  dụng cụ bảo vệ nắp
  lớp bảo vệ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X