• /kʌs´toudian/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trông coi, người chăm sóc, người canh giữ

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  người bảo quản
  mutual fund custodian
  người bảo quản quỹ tương tế
  người nhận ủy thác
  custodian trustee
  người nhận (ủy thác) bảo quản
  người quản lý
  người trông coi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X