• /kju´reitə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người phụ trách (nhà bảo tàng...)
  (pháp lý) người quản lý, người trông nom (trẻ vị thành niên)
  Uỷ viên ban quản trị (trường đại học)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X