• /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kỹ thuật chung

  nội dung
  aligning contents
  căn nội dung
  contents and index
  nội dung và chỉ mục
  contents directory
  thư mục nội dung
  contents gage
  thư mục nội dung
  contents list
  danh sách nội dung
  contents view
  sự xem xét nội dung
  document contents
  nôi dung tài liệu
  End Of Contents (EOC)
  kết thúc nội dung
  ESCD(extendedsystem contents directory)
  thư mục nội dung hệ thống mở rộng
  file contents
  nội dung tệp
  system contents directory
  thư mục nội dung hệ thống
  system contents directory (SCD)
  thư mục nội dung hệ thống
  Table Of Contents (TOC)
  bảng nội dung
  volume table of contents (VTOC)
  bảng nội dung khối

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X