• Toán & tin

  sự điều khiển liên tục

  Đo lường & điều khiển

  điều khiển liên tục

  Giải thích EN: A method of control that continuously measures a controlled quantity and uses the data to continuously correct any detected errors. Giải thích VN: Phương pháp điều khiển đo liên tục số lượng điều khiển và sử dụng dữ liệu để sửa đổi các lỗi phát hiện ra.

  Kỹ thuật chung

  điều chỉnh liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X