• Kỹ thuật chung

  pha liên tục
  continuous phase PSK transmission
  sự truyền PSK có pha liên tục
  Continuous Phase Shift Keying (CPSK)
  khóa dịch pha liên tục
  CPFSK (continuousphase frequency shift keying)
  sự đánh tín hiệu dịch tần pha liên tục
  Partial Response Continuous Phase Modulation (PRCEPM)
  điều chế pha liên tục đáp ứng từng phần

  Xây dựng

  pha liên tục

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X