• /´ki:iη/

  Xây dựng

  chêm nối

  Giải thích EN: The establishment of a mechanical bond in a construction joint. Giải thích VN: Việc hình thành một liên kết cơ học trong chỗ nối của công trình xây dựng.

  việc ghép mộng

  Điện lạnh

  sự đánh namip

  Kỹ thuật chung

  chêm
  kẹt
  nêm
  nhấn phím
  chord-keying
  sự nhấn phím hợp
  keying chirps
  tiếng kêu khi nhấn phím
  keying error
  lỗi nhấn phím
  keying in
  sự nhấn phím
  keying relationship
  sự quan hệ nhấn phím
  liên kết nêm
  sự bấm manip
  sự chêm
  sự chèn khóa
  sự chốt
  sự đánh manip
  sự ghép mộng
  sự khóa
  sự nêm
  sự nhấn phím
  chord-keying
  sự nhấn phím hợp

  Cơ - Điện tử

  Sự ghép bằng then, sự chêm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X