• /kən´tɔ:ʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự xoắn lại, sự vặn lại
  Sự nhăn mặt, sự méo miệng, sự vặn vẹo tay chân mình mẩy, sự méo mó mặt mày
  these contortions can hardly be called dancing
  thật khó mà gọi những lối uốn éo vặn vẹo như thế là khiêu vũ
  (y học) trật khớp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  sự xoắn
  vặn
  vặn lại

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X