• /¸dislə´keiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự làm trật khớp; sự trật khớp, sự sai khớp (chân tay, máy móc...)
  Sự làm hỏng, sự làm trục trặc (kế hoạch, công việc)
  (địa lý,địa chất) sự biến vị, sự dời chỗ, sự chuyển chỗ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự hỏng, sự lệch (cấu trúc tinh thể)

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Sựbiến vị, sự chuyển vị, sự lệch mạng (tinh thể)

  Hóa học & vật liệu

  biến vị
  dislocation breccia
  dăm kết biến vị

  Xây dựng

  đoạn từng
  trật khớp

  Y học

  sự sai khớp

  Điện tử & viễn thông

  chuyển chỗ

  Kỹ thuật chung

  đĩa mềm
  dời chỗ
  đứt gãy
  sự biến vị
  dislocation of glaciers
  sự biến vị sông băng
  plicate dislocation
  sự biến vị uốn nếp
  sự chuyển vị
  sự di chuyển
  sự đứt gãy
  sự hỏng
  sự lệch
  dislocation density
  sự lệch mạng
  sự phân rã
  hydraulic dislocation
  sự phân rã thủy lực
  sự tách rời

  Địa chất

  sự trật khớp, sự biến vị

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X