• /kən'træp∫n/

  Thông dụng

  Danh từ (từ lóng)

  Máy kỳ cục
  Dụng cụ thay thế tạm thời; mẹo để thay thế tạm thời (cái gì hỏng...)

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X