• /rig/

  Thông dụng

  Danh từ

  (hàng hải) cách sắp đặt, các thiết bị (như) buồm, cột buồm, dây thừng trên tàu thuyền
  Cách ăn mặc
  to be in full rig
  (thông tục) mặc quần áo sang trọng
  in working rig
  mặc quần áo đi làm
  (kỹ thuật) thiết bị

  Ngoại động từ

  (hàng hải) trang bị cho tàu thuyền
  Lắp ráp (máy bay)
  ( + out) mặc
  he was rigged out in his Sunday best
  anh ta mặc quần áo diện nhất của mình
  ( + up) dựng lên (cái gì một cách vội vàng bằng những thứ chấp vá và linh tinh)
  to rig up a puppet administration
  (nghĩa bóng) dựng lên một chính quyền bù nhìn

  Nội động từ

  (hàng hải) được trãng bị những thứ cần thiết

  Danh từ

  Con thú đực (ngựa, bò...) chỉ có một hòn dái; con thú đực bị thiến sót

  Danh từ

  Sự lừa đảo, sự lừa gạt, thủ đoạn xảo trá; trò chơi khăm
  (thương nghiệp) sự mua vét hàng hoá để đầu cơ
  Sự đầu cơ làm biến động thị trường chứng khoán

  Ngoại động từ

  Lừa đảo, gian lận
  to rig an election
  tổ chức một cuộc bầu cử gian lận
  to rig the market
  dùng thủ đoạn để làm lên xuống giá cả thị trường một cách bất thường giả tạo

  Hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Trang thiết bị, thiết bị khoan, tháp nâng tải,giá thử, bàn thử, (v) lắp đặt thiết bị

  Cơ khí & công trình

  cần cẩu đerit
  thiết bị thí nghiệm (tạm thời)

  Xây dựng

  cần đeric
  thiết bị thăm dò

  Kỹ thuật chung

  bệ thí nghiệm
  công cụ
  dụng cụ
  lắp đặt
  lắp đặt thiết bị
  lắp ráp thiết bị
  giàn đóng cọc

  Kinh tế

  con đực thiếu sót
  đầu cơ
  dây thừng trang bị để đánh cá
  thao túng
  thiết bị
  trang bị
  trang thiết bị những thứ cần thiết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X