• Kỹ thuật chung

    khuôn rập hội tụ

    Giải thích EN: A cutting tool used for molding objects, having an internal structure of grooves that converge. Giải thích VN: Một thiết bị cắt dùng để tạo hình cho đồ vật, có một cấu trúc bên trong bao gồm nhiều rãnh hội tụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X