• /kən'və:dʒ/

  Thông dụng

  Động từ

  (toán học); (vật lý) hội tụ, đồng quy
  Cùng kéo về, cùng đổ về (một nơi)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  hội tụ, đồng quy
  converge in the mean
  hội tụ trung bình
  converge to a limat
  hội tụ tới một giới hạn


  Xây dựng

  tụ về một điểm

  Kỹ thuật chung

  hội tụ
  đồng quy

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X