• Kỹ thuật chung

  quá trình làm lạnh
  quá trình làm mát

  Giải thích EN: The physical stage of an operation in which heat is removed from fluids or solids. Giải thích VN: Trạng thái vật lý của một hoạt động trong đó loại bỏ nhiệt ra khỏi các chất lỏng hay rắn.

  Kinh tế

  quá trình làm lạnh
  quá trình lạnh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X