• /kɔp/

  Thông dụng

  Danh từ

  Suốt chỉ, con chỉ
  (từ lóng) cảnh sát, mật thám, cớm
  (từ lóng) sự bắt được, sự tóm được
  a fair cop
  sự bị tóm gọn

  Ngoại động từ

  (từ lóng) bắt được, tóm được
  to cop it
  (từ lóng) bị phạt, bị chỉnh

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X